Mens(en) Werk

Arbeidsdeskunding onderzoekArbeidsmogelijkheden
Arbeidsdeskundinge adviseringWerkdrukmeting
VGC adviseert op het gebied van sociale verzekeringen, verzuim, en arbeidsomstandigheden. De dienstverlening varieert van preventie, arbeidskundige advisering en beoordeling tot re-integratie / outplacement. Afhankelijk van de vraagstelling is de dienstverlening gericht op de individuele werknemer, het functieniveau, team/afdelingsniveau en/of organisatieniveau.

  Voorbeelden van veelgevraagde diensten zijn:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden van (verzuimende) werknemers.
 • Analyse en advies op gebied van verzuimdossiers.
 • Quickscan voor bedrijven naar risicofactoren, arbo- en verzuimbeleid.
 • Financiële gevolgen van (langdurig) verzuim voor werknemer en werkgever (waaronder ‘eigen risicodragers’).
 • Training en coaching, bijvoorbeeld van casemanagers en leidinggevenden.
 • Werkdrukmeting.
 • Risico inventarisatie & – evaluatie (RI&E’s).
 • Functieanalyse.
 • Ontwikkeling en implementatie van verzuimbeleid.

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u bij overige diensten.

Belangrijke opdrachtgevers zijn; private ondernemingen, verzekeraars, UWV, gemeenten en individuele werknemers.

Neem direct contact op